Tillgänglighet till läkemedel

Systemet med att TLV varje månad avgör vilka generikaläkemedel som ska säljas betyder att generikasortimentet byts ut varje månad på alla apotek i hela Sverige. Eftersom preparaten ska bytas ut så ofta på så många ställen blir konsekvenserna ofta att läkemedelsbolagen inte klarar av att leverera. Apoteken måste också anpassa sina lager för att inte riskera att bli sittande med läkemedel som de efterföljande månad endast får sälja med förlust (försäljning till inköpspris). Följderna blir att apoteken står utan läkemedel och att patienterna inte kan få sin medicin.

En nyligen genomförd undersökning under oktober – december 2011 visar att den bristfälliga tillgängligheten till månadens vara är alarmerande. I oktober saknades 3,7 procent av alla utbytbara läkemedel, i november var samma siffra 1,5 procent och i december 5,3 procent. Detta innebär att varken den vara som är utsedd att säljas eller de två utsedda reservvarorna finns tillgängliga.

En del av dessa läkemedel är ovanliga och används inte särskilt mycket, de flesta är mycket vanliga läkemedel. Därför valde vi också att undersöka hur stor en normal snittförsäljningen av dessa läkemedel var och hur många förpackningar som därmed inte kunde säljas. Omräknat till kunder innebär det att mellan ca 30 000 till 200 000 kunder per månad drabbas. I medeltal 105 000 kunder per månad.

Det som få känner till, är att apoteken idag inte har möjligheter att påverka hur eller när leveranserna av läkemedel sker till apotek. Detta avgörs i samband med myndigheternas fastställande av pris på de läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen. Man tar idag inte heller hänsyn till om bolagen kan leverera eller inte. Ibland har det till och med hänt att rent oseriösa företag blivit utsedda till marknadens billigaste vara eller att när företaget väl ska leverera har det gått i konkurs. Apoteken måste få större möjlighet att ställa krav på bättre leveranser av läkemedel till apoteken. Det är apotekens grunduppgift att kunna expediera läkemedel till kunderna.

På Sveriges apotek arbetar över 10 000 personer. De har alla en stor kompetens de inget hellre vill än dela med sig av. Efter ungefär två år med en ny apoteksmarknad har de nya apoteken med personal haft möjlighet att samla in viktiga kunskaper kring hur utbytessystemet för generika fungerar. Genom sin dagliga kontakt med kunder och patienter har man fått in värdefull information och gedigna erfarenheter som kan bidra till att förbättra detta ytterligare. Är det inte dags att ge apoteken de möjligheter som krävs för att de ska kunna ge kunderna så bra service som de förtjänar?

Lösningar finns »