Patientsäkerheten riskeras

Erfarenheten inom apoteken visar att dessa frekventa läkemedelsbyten betyder stora svårigheter för patienterna. Generikaläkemedlen som byts ut på månadsbasis är nämligen inte helt lika. De har olika färg och form samt kommer i olika typer av förpackningar. De heter också olika saker vilket leder till stor förvirring, osäkerhet och misstänksamhet hos patienterna. Detta resulterar i att många inte tar sin medicin som man ska eller tar fel tabletter i fel dos. Konsekvensen blir felmedicinering och att man inte klarar av att följa sin ordinerade läkemedelsbehandling. Särskilt svårt blir det för de patienter som tar många olika mediciner. De kan få stora delar av sina läkemedel utbytta vid varje apoteksbesök.

I en nyligen genomförd studie framgår det att över 200 000 patienter felmedicinerar årligen på grund av generikautbytet. Varje år dör 3000 personer på grund av att de felaktigt använder eller låter bli att använda läkemedel. Det behöver inte vara så.

Kostnaderna för samhället på grund av brister i användningen av generiska läkemedel, uppskattas mellan 5-10 miljarder kronor. Regeringen har nyligen lanserat en läkemedelsstrategi som syftar till att minska kostnaderna för den felaktiga läkemedelsanvändningen. I det arbetet är utbytessystemet för generika avgörande för att nå framgång.

På Sveriges apotek arbetar över 10 000 personer. De har alla en stor kompetens de inget hellre vill än dela med sig av. Efter ungefär två år med en ny apoteksmarknad har de nya apoteken med personal haft möjlighet att samla in viktiga kunskaper kring hur utbytessystemet för generika fungerar. Genom sin dagliga kontakt med kunder och patienter har man fått in värdefull information och gedigna erfarenheter som kan bidra till att förbättra detta ytterligare. Är det inte dags att ge apoteken de möjligheter som krävs för att de ska kunna ge kunderna så bra service som de förtjänar?

Tillgänglighet till läkemedel »