Lösningar finns

Den viktigaste anledningen till att apoteken inte klarar leverans- och tillhandahållandeskyldigheten är dagens stelbenta modell för generikautbyte. Apoteksbranschen vill ta ansvar för tillgängligheten till läkemedel och öka patientsäkerheten. Detta vill man göra genom att förändra nuvarande modell till en mer flexibel och säker sådan för billiga läkemedel.

Det finns sätt att modifiera nuvarande modell för utbyte av läkemedel på ett sätt som garanterar prispress men som samtidigt tar hänsyn till patientsäkerheten och tillgängligheten. Om apoteken själva fick ingå avtal med läkemedelsföretagen skulle det resultera i hög tillgänglighet till läkemedel, bättre användning av skattemedel för att uppnå god hälsa samt lika stora kostnadsbesparingar som nuvarande system genererar. Apoteken är de som känner sina kunder bäst och genom att ingå långsiktiga avtal med leverantörer kan de minska förvirring och riskerna för felmedicinering genom att minska antalet utbyten för den enskilda patienten. Genom en modell där TLV och apoteksaktörerna tillsammans pressar priserna kan samhällets resurser värnas. Det blir en win-win för alla inblandade.

Mer i detalj innebär lösningsmodellen att TLV, under en period på 18 månader, får fortsätta med sin auktion för att etablera en låg prisnivå. Efter en omställningsperiod mot en stabil och låg prisnivå får apoteksaktörerna välja den leverantör de själva vill. Det innebär att apoteken kan ställa krav vad gäller leverans samtidigt som de kan leverera kontinuitet för patienter. Dessutom skapar lösningsmodellen utrymme för ytterligare prispress. Den nya modellen förväntas minska antalet utbyten med högre tillgänglighet och säkrare hantering av läkemedel som följd.

På Sveriges apotek arbetar över 10 000 personer. De har alla en stor kompetens de inget hellre vill än dela med sig av. Efter ungefär två år med en ny apoteksmarknad har de nya apoteken med personal haft möjlighet att samla in viktiga kunskaper kring hur utbytessystemet för generika fungerar. Genom sin dagliga kontakt med kunder och patienter har man fått in värdefull information och gedigna erfarenheter som kan bidra till att förbättra detta ytterligare. Är det inte dags att ge apoteken de möjligheter som krävs för att de ska kunna ge kunderna så bra service som de förtjänar?

Vanliga frågor och svar om generiskt utbyte »