Problem med generiskt utbyte

Generiskt utbyte

Att byta dyra originalläkemedel mot billiga kopior, generika, är i grunden bra. Det sparar stora pengar åt samhället. Men dagens modell på apoteken för dessa utbyten innebär både stora risker för den enskilde patienten och bristande tillgänglighet på läkemedel. Apoteken kan och vill, men får inte ta sitt ansvar och det resulterar i att patienter blir utan läkemedel. Lösningar finns- som både innebär kostnadskontroll för samhället samtidigt som det ökar patientsäkerheten och säkerställer en god tillgänglighet till läkemedel för apotekens kunder.

I Sverige har vi haft ett system för utbyte av läkemedel sedan 2002 där apoteken är ålagda att alltid byta till det billigaste generiska läkemedlet när ett patent gått ut. Fram till november 2009 tilläts apoteken sälja det läkemedel som var billigast och fanns tillgängligt på apoteket. I de fall apoteken behövde beställa hem ett läkemedel, beställdes alltid det billigaste på marknaden. Reglerna för läkemedelsutbytet ändrades dock i november 2009 och apoteken är idag ålagda att bara sälja det läkemedel som är billigast på marknaden. De nya reglerna kom samtidigt som omregleringen av apoteksmarknaden.

Det är Läkemedelsverket som bestämmer vilka läkemedel som är utbytbara mot varandra och sorterar in dessa läkemedel i olika läkemedelsgrupper. Idag finns det över 1000 olika läkemedelsgrupper. Därefter beslutar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket vilket läkemedel som är billigast och som apoteken skall sälja varje månad. Det betyder att generikasortimentet, för över 1000 olika läkemedelsgrupper, byts ut på alla apotek i hela Sverige varje månad.

Patientsäkerheten riskeras »