Månad 6

Ett återbesök hos läkaren visar en förbättring av blodtrycket vartill läkaren ordinerar fortsatt behandling med tilläggsmedicinen från månad 5.

Drygt 2 månader har gått sedan Elsa hämtade ut påfyllning av samtliga mediciner. Elsa besöker sitt lokala apotek där nya periodvaror har utsetts sedan förra besöket.

Apoteksbesök 4
Elsa hämtar ut följande läkemedel:

 • Läkemedel mot diabetes typ 2- Metformin 500 mg (Bluefish)
 • Läkemedel mot högt kolesterol- Simvastatin 20 mg (Ranbaxy)
 • Läkemedel mot högt blodtryck- Ramipril 5 mg (Arrow)
 • Tilläggsläkemedel mot högt blodtryck- Sparkal 5mg/50mg (Sandoz)

Receptbelagda läkemedel i Elsas medicinskåp är för april 2012:

 • Metformin Mylan 500mg (Mylan- oktober 2011)
 • Metformin Meda 500mg (Meda- december 2011)
 • Metformin Pfizer 500mg (Pfizer- februari 2012)
 • Metformin Bluefish 500mg (Bluefish- april 2012)
 • Simvastatin Actavis 20 mg (Actavis- oktober 2011)
 • Simvastatin Ranbaxy 20 mg (Ranbaxy- december 2011)
 • Simidon Actavis 20mg (Actavis- februari 2012)
 • Simvastatin Ranbaxy 20 mg (Ranbaxy- april 2012)
 • Triatec 5 mg (Sanofi/Aventis- december 2011)
 • Ramipril Hexal 5 mg (Hexal- februari 2012)
 • Ramipril Arrow 5 mg (Arrow- april 2012)
 • Normorix 5mg/50mg (Nycomed- mars 2012)
 • Sparkal 5mg/50mg (Sandoz- april 2012)

Utöver dessa receptbelagda läkemedel finns också: vitaminer (1 styck), förkylningsmedicin (1 styck) och en antibakteriell salva (1 styck).

Händelse
Av misstag börjar Elsa dubbelmedicinera de läkemedel hon tar mot högt blodtryck, Triatec/Ramipril 5 mg. Hon känner sig ovanligt yr och bestämmer sig för att uppsöka läkare (kostnad läkarbesök). Läkaren undersöker Elsas blodtryck som fortfarande är något högt och vill därför inte sänka dosen av de blodtryckssänkande läkemedlen. Läkaren går igenom Elsas läkemedelslista men kan inte se att denna innehåller några felaktigheter. För att följa upp Elsas tillstånd bokar läkaren in en extra kontroll med vårdcentralens distriktssköterska. (Kostnad besök distriktssköterska). Distriktssköterskan upptäcker under samtalet med Elsa att hon av misstag dubbelmedicinerar Ramipril och Triatec och felet åtgärdas därmed. Dessa läkemedel innehåller samma aktiva substans och ingår i samma utbytesgrupp av läkemedel mot förhöjt blodtryck.

Till nästa månad »