Månad 2

Elsa går till den lokala vårdcentralen på ett uppföljningsbesök. Undersökning visar på högt blodtryck och läkaren skriver ut ett recept på blodtryckssänkande medicin, Ramipril 5 mg.

När Elsa besöker apoteket för att hämta ut det nyförskrivna läkemedlet passar hon samtidigt på att hämta ut påfyllning av tidigare förskrivna läkemedel (från oktober 2011).

Apoteksbesök 1
Elsa hämtar ut följande läkemedel:

  • Läkemedel mot diabetes typ 2- Metformin 500 mg (Meda)
  • Läkemedel mot högt kolesterol- Simvastatin 20 mg (Ranbaxy)
  • Läkemedel mot högt blodtryck- Triatec 5mg (Sanofi-Aventis)

Receptbelagda läkemedel i Elsas medicinskåp är för December 2011:

  • Metformin Mylan 500mg (Mylan-oktober)
  • Metformin Meda 500 mg (Meda- december)
  • Simvastatin Actavis 20 mg (Actavis- oktober)
  • Simvastatin Ranbaxy 20 mg (Ranbaxy- december)
  • Triatec 5 mg (Sanofi/Aventis- december)

Utöver dessa receptbelagda läkemedel finns också: receptfria värktabletter (1 styck), vitaminer (3 stycken), mjukgörande krämer (2 stycken) och en antibakteriell salva (1 styck).

Till nästa månad »