Lär känna Elsa och hennes medicinskåp

Det här är Elsas medicinskåp. Elsa är en typisk patient med väldigt vanliga diagnoser som diabetes typ II, högt kolesterolvärde och högt blodtryck. De läkemedel hon behandlas med är stapelvaror på apoteken och det finns många olika utbytbara generiska alternativ. Under ett års tid får vi följa Elsa och få en inblick i hur hennes medicinskåp förändras. De täta utbytena på apoteken gör att hon får många olika läkemedel att hantera.

Elsa tar initialt tre olika läkemedel och får under årets gång ytterligare tre mediciner tillagda. Under året som går kommer Elsa att hämta ut läkemedel vid 11 olika tillfällen vilket resulterar i över 20 olika läkemedelsförpackningar hemma i hennes medicinskåp. Hur många olika byten och läkemedelsförpackningar blir det då för genomsnittspatienten i Sverige- som tar sju eller fler olika läkemedel?

Apoteken informerar om och tar emot överblivna läkemedel. Ett vanligt problem är dock att många människor samlar på sig läkemedel och inte slänger dessa. Detta, i kombination med nuvarande modell för generiskt utbyte på apoteken, bidrar givetvis till ytterligare förvirring och risk för felaktig läkemedelsanvändning.

Om Elsa

Elsas Medicinskåp

  • Kvinna
  • 76 år
  • Lätt överviktig
  • Diabetes typ II (behandling: Metformin 500mg)
  • Förhöjt kolesterolvärde (behandling: Simvastatin 20mg)
  • Förhöjt blodtryck (behandling: Ramipril 5mg)

I Sverige expedieras läkemedelsbehandlingar på apotek för högst tre månaders behandling i taget. Patienter kan dock efter två månader hämta ut en påfyllning av det förskrivna receptet vilket gör att vissa råkar ut för fyra eller fler olika läkemedelsbyten årligen.

Elsas medicinskåp
Följ Elsas medicinskåp och hur det förändras i samband med det generiska utbytet som sker på månadsvis basis.

Klicka på något av skåpen nedan och läs mer om Elsas läkemedel.


Månad 1

Månad 2

Månad 3

Månad 4

Månad 5

Månad 6

Månad 7

Månad 8

Månad 9

Månad 10

Månad 11

Månad 12

Följ Elsas medicinskåp månad för månad »