Dagens modell för utbyte av generika är inte patientsäkertAtt byta dyra originalläkemedel mot billiga kopior, generika, är i grunden bra. Det sparar stora pengar åt samhället. Men dagens modell på apoteken för dessa utbyten innebär stora risker för den enskilde patienten. Generikaläkemedlen som byts ut på månadsvis basis är nämligen inte helt lika. De har olika färg och form samt kommer i olika typer av förpackningar. De heter också olika saker vilket leder till stor förvirring, osäkerhet och misstänksamhet hos patienterna. Läs mer » På Sveriges apotek arbetar över 10 000 personer. De har alla en stor kompetens de inget hellre vill än dela med sig av. Efter ungefär två år med en ny apoteksmarknad har de nya apoteken med personal haft möjlighet att samla in viktiga kunskaper kring hur utbytessystemet för generika fungerar. Genom sin dagliga kontakt med kunder och patienter har man fått in värdefull information och gedigna erfarenheter som kan bidra till att förbättra detta ytterligare. Är det inte dags att ge apoteken de möjligheter som krävs för att de ska kunna ge kunderna så bra service som de förtjänar?